חקיקה ותקנים

עיקרון שני - תפעוליות
Profile Image

עיקרון שני - תפעוליות

עיקרון ראשון - תפיסה
Profile Image

עיקרון ראשון - תפיסה

עיקרון שלישי - הבנה
Profile Image

עיקרון שלישי - הבנה

עיקרון רביעי - יציבות
Profile Image

עיקרון רביעי - יציבות

עקרונות הנגישות באינטרנט
Profile Image

עקרונות הנגישות באינטרנט

האם יש פתרונות קסם?
Profile Image

האם יש פתרונות קסם?

רמות נגישות באתרי אינטרנט לפי WCAG 2.0
Profile Image

רמות נגישות באתרי אינטרנט לפי WCAG 2.0

לצאת מהבדידות
Profile Image

לצאת מהבדידות

חשיבות כפתור עצירה לאנימציות קבועות
Profile Image

חשיבות כפתור עצירה לאנימציות קבועות