מי חייב להנגיש את אתר האינטרנט שלו

מי חייב להנגיש את אתר האינטרנט שלו

לאנשים עם מוגבלות זכות להשתתפות מלאה ושוויונית בכל תחומי החיים. חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ותקנות הנגישות נועדו להבטיח זאת, שיוכלו לממש זכות זו. 

תקנות הנגישות לשירות עוסקות בהסרת חסמים כדי שאנשים עם מוגבלות יוכלו לקבל שירות באותה רמת נוחות ואיכות, כפי שמקבל כלל הציבור, ויוכלו לנהל חיים עצמאיים וחופשיים ללא תלות בזולת. כחלק מתקנות השירות, סעיף 35 מתייחס לספקי שירות רבים אשר עושים שימוש באינטרנט כערוץ למתן שירות לציבור (לדוגמא אתר אינטרנט שמוכר מוצרים דרך הרשת) ועל כן כל מידע אודות השירותים האלו צריך להיות נגיש עבור אנשים עם מוגבלויות.  על כן, בעלי עסקים שברשותם אתר אינטרנט צריכים להנגיש את הנכסים הדיגיטליים שלהם.

אז מי הם הגורמים החייבים בנגישות ?

  • גוף פרטי הפועל למטרות רווח, כגון חברה או עוסק מורשה.
  • רשויות ציבוריות, כגון משרד ממשלתי או רשות מקומית.
  • גוף הפועל שלא למטרות רווח, כגון עמותה המספקת שירות לציבור.

התקנות חלות הן על שירותים בהיקף גדול והן על שירותים קטנים בהיקפם, תוך התחשבות במשאבים המצויים בידי נותן השירות. נותני שירותים בעלי מחזור כספי נמוך, עשויים להיות פטורים מהנגשה בשל נטל כלכלי כבד מדי. (ישנה אפשרות לקבלת פטור טכנולוגי בשל שהאתר שלכם דינמי ומסובך טכנית להנגשה).

יש לך אתר קיים או חדש, מי צריך להנגיש?

  1. בעלי אתרים קיימים (אתרים שעלו לאוויר לפני ה- 25.10.2017) או אתרים חדשים מחויבים בהנגשה במידה והמחזור המכירות השנתי הממוצע שלהם הוא החל מ - 1,000,000 ₪.
  2. לאתרים חדשים (אתרים שעלו לאוויר אחרי ה- 25.10.17) מחויבים בהנגשה במידה והמחזור המכירות השנתי בממוצע שלהם הוא החל מ- 300,000 ₪.
  3. לאתרים חדשים (אתרים שעלו לאוויר אחרי ה-25.10.17) יש פטור מהנגשה במידה והבעלים הוא עוסק פטור או שהמחזור הממוצע השנתי שלו נמוך מ - 100,000 ₪.
    עד שנת 2020 יש פטור לבעלי אתרים שהמחזור הממוצע השנתי שלהם נמוך מ – 300,000 ₪.

מי יכול לתבוע בגין היעדר נגישות ובאיזה מצב?

מי שיכול לתבוע בגין אי נגישות/ נגישות חלקית/ נגישות לקויה של שירות או מידע באינטרנט הוא אדם עם מוגבלות או ארגון העוסק בקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, בכפוף לאמור בחוק.

מאחר והשירותים והמידע באינטרנט מתעדכנים ומשתנים בתדירות גבוהה, יתכן כי יימצאו מפעם לפעם סטיות מהוראות הנגישות לשירותי אינטרנט. מקרה כזה לא יחשב הפרה (ולכן לא ניתן לתבוע בגינה תביעה ללא חובת הוכחת נזק) אלא אם הועברה הודעה לחייב בנגישות על סטייה זו. על החייב לתקן את ליקוי הנגישות בתוך זמן סביר, אך לא יותר מ- 60 יום מקבלת ההודעה  (60 הימים יספרו מיום קבלת ההודעה על ידי החייב(.

אם נעסוק בתביעה פרטנית - כל אדם או ארגון יכול לתבוע את אתר האינטרנט שלכם עם דרישה לבצע התאמות נגישות ולדרוש לפיצוי כספי של 50 שלף ₪ ללא הוכחת נזק.  

אם נעסוק בתביעה ייצוגית- כל אדם עם מוגבלות או ארגון שמייצג אנשים עם מוגבלות ו/או העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות אלה יכולים לתבוע תביעה ייצוגית בשמם של אנשים עם מוגבלות. כיוון שמדובר בתביעה ייצוגית, על ביהמ"ש לאשר את הגשת התביעה הייצוגית לאחר שהשתכנע שהתקיימו התנאים המוקדמים לכך בחוק. בתביעות ייצוגיות הנוגעות לזכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ניתן לתובע פיצויים גם ללא הוכחת נזק וכאמור לאחר אישור בית המשפט.

 

לסיכום, אנחנו לא ממליצים לכם להתעסק עם החוק או עם תביעה אזרחית, מהרו עוד היום להנגיש את אתר אינטרנט שלכם כפי שדורש החוק ותעשו לעצמכם ראש שקט.

לא יודעים עוד איך להנגיש? פנו אלינו ואנחנו ננגיש אותו עבורכם בקלות ובמחיר הוגן!

קיבלתם מכתב התרעה מעורך דין? דברנו אתנו וננחה אותם מבחינה מקצועית ומשפטית מה לעשות ואיך לפעול כדי לשמור על עצמכם.

  • 1442
היה מדהים!!
Profile Image

היה מדהים!!

עיקרון ראשון - תפיסה
Profile Image

עיקרון ראשון - תפיסה

לצאת מהבדידות
Profile Image

לצאת מהבדידות