חקיקה ותקנים

רמות נגישות באתרי אינטרנט לפי WCAG 2.0

רמות נגישות באתרי אינטרנט לפי WCAG 2.0

ישנם שלושה רמות נגישות: A  - הנמוכה ביותר, AA הרמה הבינונית. רמה זו היא הרמה המחייבת לפי החוק הארץ. והרמה הגבוהה ביותר היא AAA. כל עלייה ברמת הנגישות מחייבת עמידה גם בתנאי רמות הנגישות שקודמות לה. כל שלושת הרמות מקיפות את כל עקרונות הנגישות.

הערב חשובה לגבי הרמה הגבוהה ביותר (AAA):  ההמלצה היא לא להנגיש אתרים שלמים לרמה זו מסיבה שלא ניתן לעמוד בכל הדרישות שבה. אתם יכולים להנגיש חלקים מסוימים או דברים בודדים ובמידה שעשיתם זאת מומלץ שתצהירו על כך או בעמוד עצמו או בהצהרת הנגישות.

הבדלים בין הרמות מתבטאות בד"כ ברמת החומרה של הדברים. דומה טובה לכך היא:-  ברמה A אין כל חובה לשמור על יחס ניגודיות בין בצבעי הרקע לצבעי הטקסט. ברמה AA יחס הניגודיות צריך לעמוד על 1:4.5 . ברמה AAA היחס צריך לעמוד על 1:7.

  • 70
עיצוב נגיש עבור עיוורון צבעים
Profile Image

עיצוב נגיש עבור עיוורון צבעים

שם המשחק: יצירתיות
Profile Image

שם המשחק: יצירתיות

לצאת מהבדידות
Profile Image

לצאת מהבדידות