חקיקה ותקנים

רמות נגישות באתרי אינטרנט לפי WCAG 2.0

רמות נגישות באתרי אינטרנט לפי WCAG 2.0

ישנם שלושה רמות נגישות: A  - הנמוכה ביותר, AA הרמה הבינונית. רמה זו היא הרמה המחייבת לפי החוק הארץ. והרמה הגבוהה ביותר היא AAA. כל עלייה ברמת הנגישות מחייבת עמידה גם בתנאי רמות הנגישות שקודמות לה. כל שלושת הרמות מקיפות את כל עקרונות הנגישות.

הערב חשובה לגבי הרמה הגבוהה ביותר (AAA):  ההמלצה היא לא להנגיש אתרים שלמים לרמה זו מסיבה שלא ניתן לעמוד בכל הדרישות שבה. אתם יכולים להנגיש חלקים מסוימים או דברים בודדים ובמידה שעשיתם זאת מומלץ שתצהירו על כך או בעמוד עצמו או בהצהרת הנגישות.

הבדלים בין הרמות מתבטאות בד"כ ברמת החומרה של הדברים. דומה טובה לכך היא:-  ברמה A אין כל חובה לשמור על יחס ניגודיות בין בצבעי הרקע לצבעי הטקסט. ברמה AA יחס הניגודיות צריך לעמוד על 1:4.5 . ברמה AAA היחס צריך לעמוד על 1:7.

  • 288
עיקרון ראשון - תפיסה
Profile Image

עיקרון ראשון - תפיסה

הבסיס לwai-aria
Profile Image

הבסיס לwai-aria

איך מתאימים טכנולוגיה מסייעת?
Profile Image

איך מתאימים טכנולוגיה מסייעת?