חקיקה ותקנים

רמות נגישות באתרי אינטרנט לפי WCAG 2.0

רמות נגישות באתרי אינטרנט לפי WCAG 2.0

ישנם שלושה רמות נגישות: A  - הנמוכה ביותר, AA הרמה הבינונית. רמה זו היא הרמה המחייבת לפי החוק הארץ. והרמה הגבוהה ביותר היא AAA. כל עלייה ברמת הנגישות מחייבת עמידה גם בתנאי רמות הנגישות שקודמות לה. כל שלושת הרמות מקיפות את כל עקרונות הנגישות.

הערב חשובה לגבי הרמה הגבוהה ביותר (AAA):  ההמלצה היא לא להנגיש אתרים שלמים לרמה זו מסיבה שלא ניתן לעמוד בכל הדרישות שבה. אתם יכולים להנגיש חלקים מסוימים או דברים בודדים ובמידה שעשיתם זאת מומלץ שתצהירו על כך או בעמוד עצמו או בהצהרת הנגישות.

הבדלים בין הרמות מתבטאות בד"כ ברמת החומרה של הדברים. דומה טובה לכך היא:-  ברמה A אין כל חובה לשמור על יחס ניגודיות בין בצבעי הרקע לצבעי הטקסט. ברמה AA יחס הניגודיות צריך לעמוד על 1:4.5 . ברמה AAA היחס צריך לעמוד על 1:7.

  • 164
תוכנה קוראת מסך - NVDA
Profile Image

תוכנה קוראת מסך - NVDA

כללי ברזל בהנגשת אתרי אינטרנט
Profile Image

כללי ברזל בהנגשת אתרי אינטרנט

לצאת מהבדידות
Profile Image

לצאת מהבדידות