קצרצרים על נגישות אתרים

האינטרנט הוא סמל לפריצת גבולות ומגבלות פיזיים של מרחב וזמן ורק טבעי שהגמישות שלו תעודד אנשים פעילים לפרוץ מגבלה נוספת. בחזון שלנו, אנשים עם מוגבלות צריכים להיות מסוגלים להתאים את סביבה הדיגיטלית לצרכים שלהם באופן פרסונלי שיאפשר להם לקחת את המידע והשירותים המוצעים לו ע"י בעלי אתרים ולמקסם אותם עבורם. בדרך זו אנשים עם מוגבלות ובעלי עסקים ירווחו את הערך הערכי, השיווקי והמכירתי וייצרו הזדמנויות חדשות.

האם יש פתרונות קסם?
Profile Image

האם יש פתרונות קסם?

Zero Project - איזו התרגשות!!
Profile Image

Zero Project - איזו התרגשות!!

עיקרון רביעי - יציבות
Profile Image

עיקרון רביעי - יציבות

עיקרון שלישי - הבנה
Profile Image

עיקרון שלישי - הבנה

עיקרון ראשון - תפיסה
Profile Image

עיקרון ראשון - תפיסה

עיקרון שני - תפעוליות
Profile Image

עיקרון שני - תפעוליות